Broodnijd

Broodnijd

Mijn vader heeft 40 jaar bij Honig gewerkt (je weet wel, soep en vermicelli). Toen mijn ouders in 1950 trouwden, stopte mijn moeder met werken op het Lab. Zoals dat ging in die tijd. Ze werd huisvrouw. En ken je deze nog? “Ik ga bij Japie wonen, want daar hebben...